Reiki 1-2-3

Reiki 1-2-Master Reiki
den är för alla som vill förstå reiki och aktivera sin förmåga att hela sig själva, sin familj, vänner, barn och djur .

Reiki 2
Den är för alla som har reiki första graden och som vill fördjupa sina kunskaper om sitt praktiska utövande av reiki. Andra graden inkludera distanshealing och är nödvändigt om man vill utöva reiki professionellt.

 Reiki Master
Denna nivå är för erfarna professionella utövare som har fullgjort de nivåerna och nu vill undervisa andra i reiki healing.