Deeksha Blessing Of Oneness

 

 Deeksha Blessing of Oneness

Deeksha Blessing Of Oneness  är energiöverföring av gudomlig energi som leder till tillväxt i medvetande. Förändringar i ens medvetande manifesterar sig på alla områden i våra liv, dvs. hälsa, välstånd, relationer och andlig tillväxt.Genom Deeksha försöker det gudomliga att nå dig. Deeksha öppnar dig för din inre vishet, ditt högre jag och tillåter dig växa.  Grundarna  till Oneness Deeksha  är en  indiskt par Amma och Bhagavan i Indien som startade för några år sedan  Oneness University  i Indien.Vanligast är att deeksha ges via händerna som läggs på en persons huvud ungefär en minut. Deeksha kan också ges genom ögonen, sång eller på distans. Det kan också ges till mottagaren utan beröring, via intentionDeeksha kan också användas som healing. Mottagaren fokuserar då på ett område som hon/han behöver hjälp med och ber om detta under deekshan session.

Deeksha/Oneness Blessing..och efekter

Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande
Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig
Löser upp känslan av separation
Ökar förmågan att vara närvarande i nuet
Ökar kontakten med Alltet/Universum och ens egen Gudomlighet/Högre Jag
Väcker upp intelligensen
Förbättrar minnesförmågan
Förbättrar förmågan att lära sig
Balanserar hjärnans alfavågor
Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna
Minskar det ”mentala tjattret” och gör sinnet till ett verktyg som man använder när det behövs
Skapar kärlek i relationer
Läker inre sår
Förbättrar lyssnandet
Hjälper till att kunna uppleva den andre
Väcker upp Hjärtat
Förstärker upplevelsen av vänskap
Ökar acceptansen och kärleken för dig själv som du är
Ökar vitaliteten
Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)
Förbättrar matsmältningen
Slappnar av kroppen
Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen
Väcker upp kroppens energicenter (chakror)
Öppnar upp för yttre framgång
Skapar ett framgångsrikt medvetande
Tar bort blockeringar som hindrar framgång
Skapar en välståndsmentalitet

 

 

Gratis Deeksha healing varje torsdag kl 20,30 anmäl dig till:

reikihealing@live.se