Om Tarot

Tarot är ett gammalt kunskapssystem. Det är en vishetslära

som framställas i bildkort. Varje kort besitter den energi som

symbolerna på det här, och återspeglar och förmedlar denna

 till den som använder leken. Tarot består av 78 kort :

Stora Arkanen och Lilla Arkanen

Stora Arkanens kort är  klädda och numrerade från 0-XXI ,

Lilla Arkanen består av 56 kort

Spå dig gratis !

Ställ en fråga och anmäl dig till:

reikihealing@live.se