Om Meditation

Meditation är ett sätt för oss att nå inre källa. Ett sätt för oss själva att vinna ökad insikt om oss själva och om världen och utveckla vår medvetenhet. Genom meditation kan vi vara utan krav och måsten. Vi tar oss tid att reflektera över det liv vi lever utan att värdera eller bedöma. Meditation har effekter på vår hälsa och på några av våra sjukdomar. Meditation man kan använda mot stress, smärta och även ångest och spänningar och ge långvarigt skydd mot stress. Meditation kan även minska depression vid t ex cancer och andra kroniska sjukdomar samt vid depression och panikattacker. kronisk smärta, känner sig ofta stressade och kan få ångest som i sin tur minskar smärttröskeln och leder till i en ond cirkel. Meditation kan bryta denna onda cirkel. Meditation kan även hjälpa vid kolon irritable/känslig tarm/irriterad tjocktarm, magsår, fibromyalgi och insomningssvårigheter. Medvetenheten kan vara en källa för personlig insikt och självförståelse. Meditation tar inte bort smärtan men gör att man lättare kan handskas med den. Vid meditation används som kan hjälpa att lösa gammalt trauma, lösa problem som inte fått sin lösning, möta dödångest och att lära sig att förlåta.