Ljus & Färger

Ljus består av elektromagnetiskt energi, en energi som möts

Både partiklar och våglängder. Allt i naturen har någon typ av elektromagnetisk utstrålning,

även växter, djur och människor, men varje energi typ har egna våglängder och egna frekvenser så att säga.

När ljust bryts genom ett spektrum framträder färger, och varje färg, varje färgnyans, har sin egen våglängd. Detsamma gäller för oss - vi är barn av samma ljus, var och en med sin egen våglängd. Ljuset finns i varje cell i kroppen. Vi utstrålar också färger, vår så kallade aura, som många har förmågan att se.

Och färg lever, de är ju levande energi och förmedlar harmoni eller disharmoni beroende på de ackord de bildar. Precis som toner i musik kan göra. Färg och toner hör samman.

Färg är för det andliga livet vad mat, luft och vatten är för det fisiska.

När du ska behandla olika sjukdomar ska du använda färgfilter och sitta i denna färg.

Du kan sitta mot en vägg och lägga färgfiltret i en overhead apparat och belysa väggen, denna metod har jag själv prövat.

 Huvudsaken att du belyser din kropp, hur du sedan löser det är upp till var och en.