Om Chakra

Ordet chakra kommer kommer från Indiens språk sanskrit

och betyder "hjul av virvlande energi".

Kroppen har sju stora chakran

De sju chakrana är placerade i det eteriska energifältet. Chakranas energi sträcker sig genom v

åra eteriska, astrala, mentala och vår andliga energifält.

För att kunna beskriva chakran måste vi tänka på att vi är energiväsen.

 Allt i universum består av energi.

Våra chakran och deras färger representerar universums truktur och kvaliteter. Balans mellan chakran l

eder till livskraft och hälsa,

 obalans utrycker sig i  fisiska eller psykiska sjukdomssymptom. Varje chakra har sin

 motsvarighet i ett fysiskt organ.

 

Första  Chakrat _Rotchakrat /Baschakrat

chakra har röd färg och styr vitaliteten

Finns i ryggmärgen i svansbenet tre yttersta kotor och står för stabilitet och förmågan att stå med

båda fötterna på jorden. Baschakrat hör samman med tjocktarmen och ändtarmen.

Det har också till viss del ansvar för njurarnas funktion som rensar

kroppen från avfallsprodukter.

 

Andra  Chakrat  Bukchakrat

Bukchakrat sitter ungefär fyra fingrars bredd under naveln,med ursprung i korsrygggsmärgen

och hör ihop med äggstockar och testiklar, med urinblåsan och njurarna.

Den har inflytande över sexualitet och sensualism.

Färgen för Rotchakrat är orange och tonen är C.

 

Tredje Chakrat - Solarplexus

Solarplexoschakrat är beläget vid ryggradsmärgen i samma nivå som mellangärdet.

Solarplexus står i relation till lever, gallblåsan, magen,mjälten och tunntarmen.

Färgen för chakrat är gul och tonen E

 

Fjärde Chakrat - Hjärtchakrat

Hjärtchakrat sitter mitt i bröstbenet i nivå med bröstvårtorna. Hjärtchakrat hör samman med

hjärta och armarna och styr över hjärta, blod, lungor och cirkulationssystem.

Färgen  för hjärtchakrat är ljust lövgrön och tonen är F.

 

Femte Chakrat - -Halschakrat

Halschakrat hör ihop med lungorna. Kritik och dömande sitter i halschakrat. Blockeringar

uppstår vid självförnekelse och oförmåga att kommunicera eller utrycka behov.

Färgen för chalschakrat är  ljust himmelsblå och tonen är G.

 

Sjätte Chakrat - Pannchakrat eller det tredje ögat

Sjätte chakra återfinns i hjärnan, ett par centimeter innanför pannbenet och mitt i mellan ögonbrynen.

Det representerar intuition, klärvoajans, insikt, idealism och förmåga att visuellt skapa en inre bild

av den framtid som önskas. Med hjälp av tredje ögat ser vi  det mer subtila i omgivningen

Färgen är indigo och tonen är A.

 

Sjunde Chakrat - Kronchakrat

Kronchakrat har sin ursprung i hjärnan. Det sjunde chakrat står för högre andliga värderingar.

Kronchakrat påverkar det centrala nervsystemet.

Färgen är violett och tonen H.

 

Yin och Yang

Varje chakra har en positiv eller negativ elektromagnetisk laddning. Yang energin maskulin är positiv,

aktiv, utåtriktad, bestämd,intellekt. (vänstra hjärnhalva)

Hals, pann och kronchakrana har negativ elektrisk laddning eller Yin energin -feminin

negativ, passiv, inåtvänd och  tillbakadragen (höger hjärnhalva)

Hjärtchakrat har inget elektrisk laddning alls. det är helt neutral. Det kärleksfulla hjärtat har 

till uppgift att förena och balansera negativt laddade övre chakran och positivt laddade undre chakran.

Reiki är en teknik som utvecklas för att skapa inre och yttre balans.

 

 

 

Kroppen har sju stora chakran