Golden Light

Golden Light healing är energifrekvens i form av  guld stråle som  förvandlar mörkret till ljus och är det starkaste stråle i universum. Golden Light är mycket effektivt och förvandlar allt negativ till positiv. Guld stråle är en varm glänsande ljus, som förknippas med gudomlighet, och symbol för perfekt renhet. Denna healing förbättrar blodcirkulation och höjer kroppsvärmen, lugnar kroppen och förberedder  till meditativ tillstånd .