Om Pyramid Healing

Pyramid healing är alternativ healing  och fun gerar liksom pyramid i fysisk.

Pyramid healing ökar elektromagnetisk energi och  biologisk kosmisk energi tillsammans med andra former av energi.

Dessa energier och individens energi bidrar till interrelaterad effekt dvs.förenar till helhet vilken resulterar i en känsla av medvetenhet hos individen.

Pyramid energi skapar lycka och välstånd som fungerar som energispridare och tar människor ur mörker

Pyramid  energi lockar kosmiskakraft från himlen och aktiverar personen samt harmoniserar sinne och  ande.

Den lindrar värk i kroppen,bra vid allmänt trötthet, depression och ångest och även lindrar förkylning.