Aura Healing är ett kraftfullt verktyg för healer för att skydda sin aura under arbete med healing, den är också lämpligt för personer som arbetar inom sjukvården och för privata personer. Med denna healing kan man hela både på distans och i fysisk. Aura initieringar anpassar till helande strålar av ärkeängeln Metatron, som hjälper till att skydda aura.